මෙවලම් රහිත ඉක්මන් මුදා හැරීමේ ආබර් (පේටන්ට් බලපත්‍රය ඉතිරිව ඇත)

Tool-Free Quick-Release Arbor

නව ආබර් සඳහා වාසි

සිදුරු කියත් මැන්ඩරයට අගුලු දැමීම වැළැක්වීම සඳහා ස්වයංක්‍රීයව ඩ්‍රයිව් පයින් සම්බන්ධ වන වසන්ත-පටවන ලද කරපටි ලබා දෙන්න

l වානේ සහ ඒබීඑස් ඉදිකිරීම මඟින් ආබර් වඩාත් සැහැල්ලු හා පිරිසිදු කරයි

l කරපටි වල විවිධ වර්ණ තේරීම් සපයයි, කරපටි මත ලාංඡනය මුද්‍රණය කළ හැකිය

වැඩ කරන්නේ කෙසේද

(ක්ෂණික මුදාහැරීමේ ආබර් VS සාම්ප්‍රදායික ආබර්)

gr


තැපැල් කාලය: සැප්තැම්බර් -01-2020