ඉක්මන් වෙනස් කිරීමේ ආබර් (පේටන්ට් බලපත්ර)

Quick change arbor (Patented)

නව ආබර් සඳහා වාසි

A එක් ඇබෝර් 1-1 / 4 අඟල් සහ ඊට වඩා විශාල සිදුරු කියත් වලට ගැලපේ.

Down වේලාවකින් තොරව ඉක්මන් හා පහසු වෙනසක් සඳහා ස්නැප් ලොක් මැන්ඩ්‍රල් පද්ධතිය

● මෙවලම් රහිත මෙහෙයුම. විශ්වීය, සෑම 5/8 ″ හෝ 1/2 ″ නූල් සිදුරකට ගැලපේ.

එච්වැඩ කිරීමට ණයයි:

a2


තැපැල් කාලය: සැප්තැම්බර් -01-2020